Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 23.1.2018)
Katarína Zabojníková (6)
Zajtra (Streda 24.1.2018)
Timotej Kovařík (4)
 • Do galérie Lyžiarsky kurz I. boli pridané fotografie.

 • Na základe VZN mesta Poprad č. 7/2017 sa od 1.2.2018 mení výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V materských školách sa mení školné za 3 - 6 ročné dieťa z 15,- na 18,- eur a školné za dieťa vo veku do 3 rokov z 50,- na 60,- eur.

 • K 1.9.2017 nastáva zmena v dennej prevádzke našej materskej školy - od uvedeného termínu bude MŠ v prevádzke

  od 6.00 do 16.30 hod. 

 • Milí rodičia a priatelia školy, 


  dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať Vás o podporu aktivít Združenia rodičov pri Materskej škole Záborského, Poprad i formou darovania 2 %  z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo alebo cez zamestnávateľa. Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú Združeniu rodičov poskytne daňový úrad  a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť aktivity  pre naše deti financované rodičovským združením.  Ďakujeme.

 • MŠ poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov.
  Prevádzka:  od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola pri základnej škole, Ul. Záborského 3248/13, 05801 POPRAD - MŠ 1-
  Materská škola, Ul. Záborského 3248/13, 058 01 POPRAD
 • 052/7743 496

Fotogaléria