Navigácia

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 23.9.2017)
Zdenka Jakubčová (4)
 • K 1.9.2017 nastáva zmena v dennej prevádzke našej materskej školy - od uvedeného termínu bude MŠ v prevádzke

  od 6.00 do 16.30 hod. 

 • MŠ poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov.
  Prevádzka:  od 6.00 hod. do 16.30 hod.

 • Milí rodičia a priatelia školy, 


  dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať Vás o podporu aktivít Združenia rodičov pri Materskej škole Záborského, Poprad i formou darovania 2 %  z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo alebo cez zamestnávateľa. Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú Združeniu rodičov poskytne daňový úrad  a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť aktivity  pre naše deti financované rodičovským združením.  Ďakujeme.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola pri základnej škole, Ul. Záborského 3248/13, 05801 POPRAD - MŠ 1-
  Materská škola, Ul. Záborského 3248/13, 058 01 POPRAD
 • 052/7743 496

Fotogaléria