Navigácia

Narodeniny a meniny

Zajtra (Streda 28.6.2017)
Beáta Greňová (5)
Pozajtra (Štvrtok 29.6.2017)
Petra Gontkovič (2)
Tatiana Ebringerová
Petra Džurná
  • MŠ poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov.
    Prevádzka:  od 6.00 hod. do 17.00 hod.

  • Milí rodičia a priatelia školy, 


    dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať Vás o podporu aktivít Združenia rodičov pri Materskej škole Záborského, Poprad i formou darovania 2 %  z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo alebo cez zamestnávateľa. Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú Združeniu rodičov poskytne daňový úrad  a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť aktivity  pre naše deti financované rodičovským združením.  Ďakujeme.

Novinky

Kontakt

  • Materská škola pri základnej škole, Ul. Záborského 3248/13, 05801 POPRAD - MŠ 1-
    Materská škola, Ul. Záborského 3248/13, 058 01 POPRAD
  • 052/7743 496

Fotogaléria